O MuzeumMuzeum Etnograficzne
Wrocław, ul. Traugutta 111/113

Czynne:
Poniedziałek: nieczynne
Wtorek: 10:00 - 16:00
Środa: 10:00 - 16:00
Czwartek: 9:00 - 16:00
Piątek: 10:00 - 16:00
Sobota: 10:00 - 16:00
(wstęp wolny)
Niedziela: 10:00 - 16:00

Ceny biletów:
- normalny: 5,00 zł
- ulgowy: 3,00 zł
- grupowy: 2,00 zł
- rodzinny (rodzic): 3,00 zł
- rodzinny (dziecko): 1,00 zł
- specjalny: 1,00 zł
- dla dzieci do lat 16: 1,00 zł
Augustyn Czyżowicz

Kolberg 2014
Partnerzy:

Witamy w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu
Dni otwarte wokół wystawy "Bartky, tabiwky, zgardy… Huculiana z kolekcji
Ewy Załęskiej-Szczepki i Andrzeja Szczepki".

Image and video hosting by TinyPic

6 – 7 sierpnia 2016 r.

6 sierpnia (sobota) godz. 15:00

Wykład Barbary Przerwy "Huculi - natchnienie i inspiracja dla malarzy
młodopolskich".

Wstęp wolny.

W czasie wykładu omówiona zostanie twórczość malarzy z okresu Młodej
Polski szczególnie zafascynowanych Huculszczyzną, przede wszystkim
Kazimierza Sichulskiego, Władysława Jarockiego i Fryderyka Pautscha.
Każdy z tych artystów we własny sposób przekazywał w swojej sztuce
malowniczość i żywiołowość karpackich górali, ukazując Huculi podczas
świąt, targów, wesel i pogrzebów. Ich barwne stroje i ciekawe zwyczaje
stały się przewodnim motywem na wielu obrazach powyższych artystów.
Ich praca twórcza była pokłosiem wspólnych wędrówek górskich
wynikających ze szczerego umiłowania dzikiej i nieokiełzanej przyrody
Wschodnich Karpat, a także podziwu dla kultury i sztuki ich mieszkańców.
Prowadząca zasygnalizuje również huculskie epizody w twórczości takich
sław młodopolskich jak Leon Wyczółkowski i Teodor Axentowicz.

Barbara Przerwa – w Muzeum Narodowym we Wrocławiu pracuje od 1995
roku. Jest kustoszem w Dziale Oświatowym. Jako edukator muzealny
przygotowuje wykłady, warsztaty plastyczne i lekcje muzealne. Napisała
dwa suplementy młodzieżowe do wystaw czasowych Arcydzieła sztuki
japońskiej w kolekcjach polskich i Modna i już! Moda w PRL. Jest autorką
cykli zabaw plastycznych dla dzieci Muzealne Kocie Ścieżki i Mozaika Muzealna.
Regularnie opracowuje i wygłasza prelekcje we wszystkich cyklach wykładów
dla publiczności dorosłej proponowanych przez Dział Oświatowy. Jej wykłady
cieszą się dużym zainteresowaniem i popularnością.

7 sierpnia (niedziela) godz. 12:00.

A koło się toczy – warsztaty garncarskie poprowadzi Jarosław Sawicki z Bolesławca.

Wstęp wolny. Obowiązują zapisy pod nr tel. (71) 344 33 13.

W ramach niedzielnych zajęć otwartych organizatorzy zapraszają rodziny
z dziećmi na przygodę z gliną. Uczestnicy warsztatów przekonają się, że
nie święci garnki lepią- każdy dostanie swoją szansę - i ulepi i utoczy.
Zajęcia realizowane są w nawiązaniu do wystawy "Bartky, tabiwky, zgardy…
Huculiana z kolekcji Ewy Załęskiej-Szczepki i Andrzeja Szczepki".

Wstęp wolny. Obowiązują zapisy pod nr tel. (71) 344 33 13.

EDUKACJA
Dział Oświatowy prowadzi zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych.
Proponujemy wybór lekcji z poszczególnych cyklów tematycznych:
– historia regionu,
– typowe gospodarstwo dolnośląskie,
– kalendarz obrzędowy,
– sztuka ludowa,
– na styku kultury duchowej i materialnej.

Więcej informacji w zakładce EDUKACJA.W lipcu i sierpniu 2016 r. dział oświatowy prowadzi spotkania otwarte
dla dzieci we wtorki o godz. 12.00. Wstęp wolny. Wymagane jest
wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa
(tel. 71/344-33-13)

5.07. – Krzyżyk, nie kółko (haftowanie)
12.07. – Zabawy z muzyką
19.07. – Bartnicy i pszczelarze
26.07. - Krzyżyk, nie kółko (haftowanie)
16.08. – Zabawy z muzyką
23.08. – Bartnicy i pszczelarze

Zajęcia dla zorganizowanych grup (półkolonie i kolonie)
są płatne; realizowane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu
terminu i tematu spotkania. Grupa do 30 osób (maksymalnie),
cena 4,00 zł. od dziecka.
„M” jak muzeum. „M” jak Wrocław – Muzeum Narodowe we Wrocławiu
wprowadza nową identyfikację wizualną. Jej autorem jest Marian Misiak
– zwycięzca konkursu przeprowadzonego przez Stowarzyszenie
Twórców Grafiki Użytkowej.

Image and video hosting by TinyPic

Na konkurs ogłoszony w lipcu 2015 r. wpłynęło 164 propozycji,
z których do II etapu zakwalifikowano 5 studiów graficznych z całej Polski.
O wyborze propozycji wrocławskiego designera Mariana Misiaka zdecydowała
siła wizualnego przekazu. Wyrazista a zarazem dostosowana do charakteru
muzeum nowa forma graficzna znaku i towarzyszących mu materiałów to
główne cechy zwycięskiego projektu. Jeden mocny znak dla czterech oddziałów
Muzeum Narodowego ma uprościć komunikat o strukturze instytucji, zapewnić
spójność materiałów wizualnych oraz ułatwić odbiorcom identyfikację oddziałów
muzeum w przestrzeni miasta. Oszczędny, a przede wszystkim zupełnie nowy
dla muzeum język wizualny to klucz do opowiadania o wielowiekowej kolekcji
MNWr i sposób na dotarcie do współczesnego widza. Muzeum ma ambicję
kształtowania gustów i kreowania trendów, na co dzień oferując obcowanie z
pięknem - misja muzeum znajduje odzwierciedlenie również w identyfikacji
wizualnej.

Image and video hosting by TinyPic

Proces wdrażania nowej identyfikacji rozpoczął się w czerwcu 2016 i jest
powiązany z kampanią promującą Pawilon Czterech Kopuł. Muzeum Sztuki
Współczesnej - nowy oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

- To szczególny moment. Dojrzeliśmy bowiem do tego, aby to, co do tej
pory było wizytówką naszego muzeum – trzy różne znaki graficzne, trzy
odmienne logotypy – zastąpić jednym, klarownym, prostym, acz wyrazistym
przekazem graficznym –wyjaśnia Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum
arodowego we Wrocławiu. Nieprzypadkowo odbywa się to w momencie,
kiedy jesteśmy w przededniu otwarcia czwartego, nowego naszego
oddziału – Muzeum Sztuki Współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł.
Rzeczywiście, od tej chwili będziemy naszych gości, widzów, turystów
kusić propozycją „do czterech razy sztuka”. Cztery oddziały, niezwykłe
bogactwo naszych zbiorów, ciekawe i liczne wystawy przygotowane
przez jakże kompetentnych pracowników i jeden, jakże symboliczny
i zapadający w pamięci znak graficzny. O to nam właśnie chodziło i
to życzenie oraz oczekiwanie spełnił ku naszemu zadowoleniu Marian
Misiak. Jego propozycję identyfikacji wizualnej wybraliśmy, jego
pomysł nas urzekł i nas cieszy.

Więcej:
http://www.mnwr.art.pl/CMS/aktualnosci/Identyfikacja.html

Regulamin konkursu:
http://stgu.pl/stgu_files/Files/Regulamin%20konkursu%20na%20identyfikacj%C4%99%20wizualn%C4%85%20Muzeum%20Narodowe%20Wroc%C5%82aw.pdfSTANOWISKO POLSKIEGO TOWARZYSTWA LUDOZNAWCZEGO W SPRAWIE PRZEJAWÓW KSENOFOBII I NIETOLERANCJI W POLSCE

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, na swym 91 Walnym Zjeździe, odbywającym się z okazji jubileuszu 120-lecia działalności we Lwowie, mieście założenia, pragnie wyrazić stanowisko w kwestii będącej od początku przedmiotem poczynań badawczych i oświatowych jego członków – relacji między ludźmi. Dekady naszej działalności i doświadczeń nakazują nam zabranie zdecydowanego głosu w tej sprawie.

W swej historii społeczeństwa regionu były prześladowane, a jednostki cierpiały lub traciły życie z powodu wcielonej w praktyce ideologii dyskryminacji grup ludzkich i nietolerancji. Ostatnie wydarzenia związane z tzw. kryzysem uchodźczym spowodowały falę wypowiedzi i zachowań nielicujących z wartościami humanizmu, którym hołdujemy. Podsycana mowa nienawiści na tle rasowym, etnicznym, religijnym czy światopoglądowym staje się powszechna i akceptowana. Szerzy się we wszystkich kręgach społecznych, w tym, nad czym bolejemy najbardziej, w środowiskach opiniotwórczych, mediach i w miejscach publicznych. Dotyczy w szczególności muzułmanów i grup narodowych z tą religią kojarzonych. Przeraża nas powszechne przyzwolenie na uwłaczanie innym ze strony społeczeństwa, a niekiedy organów państwa i prawa. Ostrzegamy, iż podobne procesy miały miejsce w czasach narodzin najokropniejszego, otwarcie dehumanizującego innych ludzi systemu faszystowskiego. Doprowadziły one do aktów ludobójstwa i czystek etnicznych. Musimy zapobiec niebezpieczeństwu ksenofobii i dlatego domagamy się jej zwalczania we wszystkich postaciach, począwszy od języka i aktów przemocy werbalnej. Wzywamy do upowszechniania postaw solidaryzmu społecznego, gotowości pomocy potrzebującym, otwartości i tolerancji. Nawołujemy nie tylko osoby władne, lecz także obywateli do decyzji i działań, które będą ich konkretnym wyrazem.

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Lwów, 25 września 2015r.
14.05.2016 - 14.08.2016 : Bartky, tabiwky, zgardy...Huculiana z kolekcji Ewy Załęskiej-Szczepki i Andrzeja Szczepki
Pierwsza prezentacja kolekcji huculskiej sztuki ludowej podarowanej w 2015 r. do zbiorów Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu przez Andrzeja Szczepkę. Wśród 250 przekazanych zabytków znalazły się m.in. malowane ceramiczne naczynia, drewniane przedmioty inkrustowane macicą perłową i koralikami, biżuteria i elementy stroju huculskiego. Huculszczyzna to region w Karpatach Wschodnich, położony na zachodniej części Ukrainy, na obszarze Karpat Wschodnich, w widłach Prutu, Czeremoszu i Cisy, u stóp Czarnohory i Gorganów – obejmuje część Pokucia i Bukowiny. Huculszczyzna niczym metaforyczna Atlantyda zaciekawia i fascynuje, także współczesnych. Zagadkowa ze względu na wciąż niewyjaśnione pochodzenie swoich mieszkańców, kult przodków, przesyconą magią obrzędowość i baśniowość, która przenika życie codzienne. Niezmiennie atrakcyjna, zważywszy na barwny folklor, stroje i rękodzieło. Kolekcję podarowali Muzeum Etnograficznemu Andrzeja Szczepka i jego żona Ewa Załęska-Szczepka (wnuczka najmłodszej siostry Władysława Reymonta, Heleny. Wspólnie z mężem są właścicielami rodzinnego domu pisarza w Prażkach). Decyzja o powierzeniu tej kolekcji wrocławskiemu Muzeum Etnograficznemu nie była przypadkowa i wiąże się z sentymentem Andrzeja Szczepki do Wrocławia. W 1980 r. właśnie w tym mieście kupił na giełdzie staroci swój pierwszy eksponat. Było to, pochodzące z Pokucia na Huculszczyźnie, drewniane pudełko zdobione koralikami. Dla kolekcjonera istotną rolę odegrał również fakt, że po wojnie we Wrocławiu zamieszkało wiele osób z Lwowa i Kresów Wschodnich. Zdecydowana większość przekazanych muzealiów pochodzi z pierwszej połowy XX w. Najbardziej popularnym, cenionym i poszukiwanym wyrobem z terenów Pokucia i Huculszczyzny była oryginalna ceramika, charakteryzująca się wyjątkowym wzornictwem, kolorystyką i techniką wykonania.
Szczegóły >>
16.04.2016 - 07.08.2016 : AUGUSTYN CZYŻOWICZ. TAKA BYŁA RZECZYWISTOŚĆ...
Ponad 100 unikatowych czarno-białych zdjęć dokumentujących codzienne i odświętne życie mieszkańców dolnośląskiej wsi Brzózka i sąsiadujących z nią miejscowości można będzie zobaczyć na tej wystawie. To pierwszy tak obszerny pokaz prac wiejskiego fotografa-amatora Augustyna Czyżowicza, którego negatywy zakupiło w 2014 r. Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Wszystkie fotografie wykonane zostały aparatem Belfoca, który Augustyn Czyżowicz otrzymał od ojca w 1956 r. Aparat fotograficzny w tamtych czasach, szczególnie na wsi, stanowił rzadkość, dlatego jego właściciel szybko stał się kimś w rodzaju lokalnego kronikarza wspólnoty. Zapraszany był na wszystkie istotne wydarzenia, uroczystości, które wymagały upamiętnienia, ale obecny był również w codziennym życiu wsi: przy pracy, podczas spotkań i zabaw towarzyskich. Fotografie Augustyna Czyżowicza wpisują się w nurt chłopskiej fotografii uznanej przez badaczy za odrębne zjawisko, swego rodzaju fenomen kulturowy. Są one zarazem indywidualną opowieścią niezwykłego człowieka, który podjął się szczególnej misji ocalenia od zapomnienia bliskiego mu fragmentu świata. Obserwatora, kronikarza i przenikliwego artysty, który potrafi dostrzec i uwiecznić to, co ten świat tworzyło. Kuratorki wystawy: Dorota Jasnowska, Elżbieta Baluch
Szczegóły >>

23.08.2016 : Bartnicy i pszczelarze
Kto dawniej robił miód? Czym jest leśna pasieka? Czy rzeźba może być ulem? Na warsztatach poznamy tajemnice dawnych bartników i pszczelarzy, zobaczymy używane przez nich sprzęty, poznamy legendy, jakie opowiadano o pszczołach. Na koniec zajęć przy użyciu prawdziwego pszczelego wosku spróbujemy wykonać tradycyjny batik na kawałku materiału. Wstęp wolny. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa (tel. 71/344-33-13). Zajęcia dla zorganizowanych grup (półkolonie i kolonie) są płatne; realizowane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i tematu spotkania. Grupa do 30 osób (maksymalnie), cena 4,00 zł. od dziecka.
Szczegóły >>
07.08.2016 : A koło się toczy – warsztaty garncarskie poprowadzi Jarosław Sawickiz Bolesławca
7 sierpnia (niedziela) godz. 12:00 A koło się toczy – warsztaty garncarskie poprowadzi Jarosław Sawickiz Bolesławca Wstęp wolny. Obowiązują zapisy pod nr tel. (71) 344 33 13. W ramach niedzielnych zajęć otwartych zapraszamy rodziny z dziećmi na przygodę z gliną. Uczestnicy warsztatów przekonają się, że nie święci garnki lepią- każdy dostanie swoją szansę - i ulepi i utoczy. Zajecia realizowane są w nawiązaniu do wystawy Bartky, tabiwky, zgardy… Huculiana z kolekcji Ewy Załęskiej-Szczepki i Andrzeja Szczepki Wstęp wolny. Obowiązują zapisy pod nr tel. (71) 344 33 13.
Szczegóły >>
06.08.2016 : Wykład Barbary Przerwy Huculi – natchnienie i inspiracja dla malarzy młodopolskich
6 sierpnia (sobota) godz. 15:00 W czasie wykładu omówiona zostanie twórczość malarzy z okresu Młodej Polski szczególnie zafascynowanych Huculszczyzną, przede wszystkim Kazimierza Sichulskiego, Władysława Jarockiego i Fryderyka Pautscha. Każdy z tych artystów we własny sposób przekazywał w swojej sztuce malowniczość i żywiołowość karpackich górali, ukazując Huculi podczas świąt, targów, wesel i pogrzebów. Ich barwne stroje i ciekawe zwyczaje stały się przewodnim motywem na wielu obrazach powyższych artystów. Ich praca twórcza była pokłosiem wspólnych wędrówek górskich wynikających ze szczerego umiłowania dzikiej i nieokiełzanej przyrody Wschodnich Karpat, a także podziwu dla kultury i sztuki ich mieszkańców. Prowadząca zasygnalizuje również huculskie epizody w twórczości takich sław młodopolskich jak Leon Wyczółkowski i Teodor Axentowicz.
Szczegóły >>

Muzeum Etnograficzne
Dawny letni Pałac Biskupów Wrocławskich, obecnie siedziba Muzeum Etnograficznego
(autor zdjęcia: Wojciech Rogowicz)

Muzeum Etnograficzne
Dawny letni Pałac Biskupów Wrocławskich, obecnie siedziba Muzeum Etnograficznego
(autor zdjęcia: Wojciech Rogowicz)

Sala kominkowa
Sala kominkowa
(autor zdjęcia: Wojciech Rogowicz)

Wynajęcie Sali barokowej w Muzeum Etnograficznym - pow. 100 m2

 • 400 zł. za godzinę + 23% VAT (max do 100 osób)
 • Za realizację nagłośnienia imprezy - 100 zł + 23% VAT
 • Za wypożyczenie krzeseł na 1 dzień - 4 zł. + 23% VAT za jedno krzesło.
 • Pracownikom Muzeum:
  - 1 osoba do obsługi imprezy - trwającej do 4 godzin - 75 zł. brutto
  - za każdą następną godzinę - 25 zł. brutto
  - nadzór administracyjny - 1 osoba
  - obsługa szatni - 1 osoba
  - sprzątanie 1 osobaInstytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Partnerzy medialni