O MuzeumMuzeum Etnograficzne
Wrocław, ul. Traugutta 111/113

Czynne:
Poniedziałek: nieczynne
Wtorek: 10:00 - 16:00
Środa: 10:00 - 16:00
Czwartek: 9:00 - 16:00
Piątek: 10:00 - 16:00
Sobota: 10:00 - 16:00
(wstęp wolny)
Niedziela: 10:00 - 16:00

Ceny biletów:
- normalny: 5,00 zł
- ulgowy: 3,00 zł
- grupowy: 2,00 zł
- rodzinny (rodzic): 3,00 zł
- rodzinny (dziecko): 1,00 zł
- specjalny: 1,00 zł
- dla dzieci do lat 16: 1,00 zł
Augustyn Czyżowicz

Kolberg 2014
Partnerzy:

Witamy w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu


Zachęcamy do udziału w Europejskich Dniach Dziedzictwa w 2016 r. To wyjątkowe święto zabytków odbędzie się w dniach 10-11 i 17-18 września pod hasłem „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią - świątynie, arcydzieła, pomniki”. Takie sformułowanie tematu ma na celu zwrócenie uwagi na fakt, że wiele zabytków, to nośniki istotnych społecznie wartości duchowych związanych z wiarą, sztuką i historią. Powszechne poznanie tych wartości może być katalizatorem rozwoju społecznego.

Do 10 maja należy wypełnić i odesłać KARTĘ ZGŁOSZENIA oraz OŚWIADCZENIE. Prosimy o przesłanie na płycie CD zdjęć dobrej jakości ilustrujących wydarzenia lub zabytki, którym poświęcone będą proponowane przez Państwa imprezy. Każdemu ze zgłaszających się ośrodków gwarantujemy reklamowanie wydarzenia w mediach regionalnych i ogólnopolskich, a także przysłanie plakatów i afiszy, które ułatwią Państwu promowanie imprez EDD na własnym terenie. Przypominamy, że obowiązuje na nie wstęp bezpłatny! Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Agnieszka Szepetiuk – Barańska, nr tel. 71 344 33 13, 71 342 12 67. Szczegóły także na stronach internetowych: www.edd.nid.pl; www.mnwr.art.pl.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w EDD 2016 r. i przygotowania własnych wydarzeń!

Do pobrania:WYSTAWY CZASOWE
EDUKACJA
Dział Oświatowy prowadzi zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych. Proponujemy wybór lekcji z poszczególnych cyklów tematycznych:
– historia regionu,
– typowe gospodarstwo dolnośląskie,
– kalendarz obrzędowy,
– sztuka ludowa,
– na styku kultury duchowej i materialnej.
Więcej informacji w zakładce EDUKACJA.STANOWISKO POLSKIEGO TOWARZYSTWA LUDOZNAWCZEGO W SPRAWIE PRZEJAWÓW KSENOFOBII I NIETOLERANCJI W POLSCE

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, na swym 91 Walnym Zjeździe, odbywającym się z okazji jubileuszu 120-lecia działalności we Lwowie, mieście założenia, pragnie wyrazić stanowisko w kwestii będącej od początku przedmiotem poczynań badawczych i oświatowych jego członków – relacji między ludźmi. Dekady naszej działalności i doświadczeń nakazują nam zabranie zdecydowanego głosu w tej sprawie.

W swej historii społeczeństwa regionu były prześladowane, a jednostki cierpiały lub traciły życie z powodu wcielonej w praktyce ideologii dyskryminacji grup ludzkich i nietolerancji. Ostatnie wydarzenia związane z tzw. kryzysem uchodźczym spowodowały falę wypowiedzi i zachowań nielicujących z wartościami humanizmu, którym hołdujemy. Podsycana mowa nienawiści na tle rasowym, etnicznym, religijnym czy światopoglądowym staje się powszechna i akceptowana. Szerzy się we wszystkich kręgach społecznych, w tym, nad czym bolejemy najbardziej, w środowiskach opiniotwórczych, mediach i w miejscach publicznych. Dotyczy w szczególności muzułmanów i grup narodowych z tą religią kojarzonych. Przeraża nas powszechne przyzwolenie na uwłaczanie innym ze strony społeczeństwa, a niekiedy organów państwa i prawa. Ostrzegamy, iż podobne procesy miały miejsce w czasach narodzin najokropniejszego, otwarcie dehumanizującego innych ludzi systemu faszystowskiego. Doprowadziły one do aktów ludobójstwa i czystek etnicznych. Musimy zapobiec niebezpieczeństwu ksenofobii i dlatego domagamy się jej zwalczania we wszystkich postaciach, począwszy od języka i aktów przemocy werbalnej. Wzywamy do upowszechniania postaw solidaryzmu społecznego, gotowości pomocy potrzebującym, otwartości i tolerancji. Nawołujemy nie tylko osoby władne, lecz także obywateli do decyzji i działań, które będą ich konkretnym wyrazem.

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Lwów, 25 września 2015r.
08.05.2016 : Muzyka Polesia
Zapraszamy w niedzielę (08.05.) godz. 17 00t: Muzyka Polesia. Projekcja materiałów ekspedycyjnych i koncert. Wstęp wolny
Szczegóły >>
30.04.2016 : Plenerowy piknik sąsiedzki
Zapraszamy (sobota) godz. 16 00 na: Plenerowy piknik sąsiedzki z udziałem kapeli GIENI DUDKI z gminy Czernica Wstęp bezpłatny Własne koce i kosze piknikowe mile widziane Zapraszamy
Szczegóły >>

Muzeum Etnograficzne
Dawny letni Pałac Biskupów Wrocławskich, obecnie siedziba Muzeum Etnograficznego
(autor zdjęcia: Wojciech Rogowicz)

Muzeum Etnograficzne
Dawny letni Pałac Biskupów Wrocławskich, obecnie siedziba Muzeum Etnograficznego
(autor zdjęcia: Wojciech Rogowicz)

Sala kominkowa
Sala kominkowa
(autor zdjęcia: Wojciech Rogowicz)

Wynajęcie Sali barokowej w Muzeum Etnograficznym - pow. 100 m2

 • 400 zł. za godzinę + 23% VAT (max do 100 osób)
 • Za realizację nagłośnienia imprezy - 100 zł + 23% VAT
 • Za wypożyczenie krzeseł na 1 dzień - 4 zł. + 23% VAT za jedno krzesło.
 • Pracownikom Muzeum:
  - 1 osoba do obsługi imprezy - trwającej do 4 godzin - 75 zł. brutto
  - za każdą następną godzinę - 25 zł. brutto
  - nadzór administracyjny - 1 osoba
  - obsługa szatni - 1 osoba
  - sprzątanie 1 osobaInstytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Partnerzy medialni